Search for associations in Råde kommune

×
Information
Velkommen til Råde kommunes foreningsregister.
Her kan du søke aktive foreninger i kommunen.
For å redigere deres opplysninger, kreves passord.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Råde Ungdomsråd Demokratiopplæring, Interesseforening, Organisasjonslæring rade.kommune.no
Vestre Råde og Saltnes Normisjon Livsynsforeninger Friluftsliv, Humanitær virksomhet, Korsang, Misjonsforening... effata.no
Østfold Sommerakademi Kulturforeninger Korps sjk.net
Norges Handikapforbund Rygge og Råde Interesseforeninger Informasjonsarbeide, Interesseforening
Råde Seniordans Pensjonistforeninger Dans, Interesseforening
Pensjonistforbundet Råde Pensjonistforeninger Gymnastikk, Interesseforening
Østfold Truckers Treff Interesseforeninger Interesseforening, Lastebiler ostfoldtruckerstreff...
Page 4/4

Har du spørsmål eller trenger annen informasjon, f.eks passord, kontakt kulturkontoret på tlf 99 59 89 86

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25