Search for associations in Råde kommune

×
Information
Velkommen til Råde kommunes foreningsregister.
Her kan du søke aktive foreninger i kommunen.
For å redigere deres opplysninger, kreves passord.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Tabassum kulturell og sosial forening Innvandrerforeninger Interesseforening
Tomb Kammerskor Kulturforeninger Korsang, Sang facebook.com/tombkam...
Tomb Søndagsskole Livsynsforeninger Søndagsskole
Tomb videregående skole Kulturarrangement, Kunstformidling, Utstillinger
Page 4/4

Har du spørsmål eller trenger annen informasjon, f.eks passord, kontakt kulturkontoret på tlf 99 59 89 86

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.30