Association registration

* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activities
Members information - at the turn of the year
Ages
Roles
Webb-kontakt (Mandatory registration)
This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Kontaktperson (Mandatory registration)

Leder (Mandatory registration)

Register Kasserer (Optional registration)

Register Sekretær (Optional registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
Personopplysningene du oppgir her, lagres så lenge vi trenger for å beholde et gjeldende foreningsregister, for å kunne registrere statistikk og til å foreta interne oppfølginger og sende informasjon til din forening. Ved å godta nedenfor godtar jeg herved behandlingen av personopplysningene jeg har registrert i samsvar med ovenstående. Jeg garanterer også at den registrerte, enten skriftlig eller muntlig, har gitt sitt samtykke til denne registrering.
Har du spørsmål eller trenger annen informasjon, f.eks passord, kontakt kulturkontoret på tlf 99 59 89 86

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.30