Search for associations in Råde kommune

×
Information
Velkommen til Råde kommunes foreningsregister.
Her kan du søke aktive foreninger i kommunen.
For å redigere deres opplysninger, kreves passord.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Råde og Onsøy Rideklubb Idrettsforeninger Riding rork.no
Råde Pistollag Idrettsforeninger Pistolskyting, Skyting
Rygge og Råde Røde Kors Humanitære foreninge Humanitær virksomhet htttps:/rodekors.no/...
1. Råde Speidergruppe Friluftsforeninger Friluftsliv, Speiding
Råde Skytterlag Idrettsforeninger Skyting dfsgrasrot.no/raade-...
Råde Skolemusikkorps Kulturforeninger Drill, Korps
Råde Vokalensemble Kulturforeninger Korsang, Sang
Råde Y's Men's Club Øvrige foreninger Humanitær virksomhet
Saltnes 4H Øvrige foreninger Demokratiopplæring, Friluftsliv, Fritid, Organisasjonslæring facebook.com/saltnes...
Saltnes Sportsklubb Idrettsforeninger BMX - Sykling, Fotball, Håndball, Innebandy... saltnessk.no
Solbakken Vel Velforeninger Velforening
Eldrebølgen i Råde Pensjonistforeninger Humanitær virksomhet
Tomb Kammerskor Kulturforeninger Korsang, Sang facebook.com/tombkam...
Tomb Søndagsskole Livsynsforeninger Søndagsskole
Tomb videregående skole Kulturarrangement, Kunstformidling, Utstillinger
Page 3/4

Har du spørsmål eller trenger annen informasjon, f.eks passord, kontakt kulturkontoret på tlf 99 59 89 86

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.25