Search for associations in Råde kommune

×
Information
Velkommen til Råde kommunes foreningsregister.
Her kan du søke aktive foreninger i kommunen.
For å redigere deres opplysninger, kreves passord.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
1. Råde Speidergruppe Friluftsforeninger Friluftsliv, Speiding
Anders Kristoffersen Sykling
Anette Havna Tømmerholen Dans, Fritid, Konsert, Kulturarrangement...
Diabetesforbundet Fredrikstad og omegn Humanitære foreninge Humanitær virksomhet, Informasjonsarbeide, Interesseforening, Kulturarrangement... diabetes.no
DNT Vansjø Friluftsforeninger Friluftsliv
Ekko Barnekor Kulturforeninger Korsang, Sang
Eldrebølgen i Råde Pensjonistforeninger Humanitær virksomhet
FAULK Øvrige foreninger Konsert, Kulturarrangement, Kunst, Kunstformidling faulk.no
Foreldregruppe barn/unge m funksjonshem Interesseforeninger Interesseforening
MissMini - Østre Råde Normisjon Livsynsforeninger Misjonsforening, Sang, Søndagsskole
Norges Handikapforbund Rygge og Råde Interesseforeninger Informasjonsarbeide, Interesseforening
Østfold Sommerakademi Kulturforeninger Korps sjk.net
Østfold Truckers Treff Interesseforeninger Interesseforening, Lastebiler ostfoldtruckerstreff...
Pensjonistforbundet Råde Pensjonistforeninger Gymnastikk, Interesseforening, Kulturarrangement, Sykling
Råde 4H Interesseforeninger Husflid, Organisasjonslæring
Page 1/4

Har du spørsmål eller trenger annen informasjon, f.eks passord, kontakt kulturkontoret på tlf 99 59 89 86

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.30