×
Information
Velkommen till Råde kommune og vår tillskuddshåndtering.
Den som søker tilskudd av Råde kommune plikter å registrere foreningen i kommunens foreninsregister FRI og selv vedlikeholde foreningsopplysningene. I tillegg har laget/foreningen plikt til å gjøre seg kjent med kommunens Rusmiddelpolitiske plan, samt å redgjøre for hvordan laget eller foreningen har arbeidet med dette i sin årsrapport.
Innlogging
For å kunne søke tilskudd om drifts- og medlemsstøtte kreves det at du har tillgang till passord.
Øvrige tilskudd egenformuleres og sendes kulturkontoret Ta kontakt pr. mail eller på tlf 99 59 89 86 for info om brukernavn og passord, eller dersom du har noen spørsmål..
Støtte til barn og unge
Medlemsstøtte (2024)

Ansök senast: 1. Mai

Medlemsstøtte tildeles lag og foreninger som driver med barne- og ungdomsarbeid; definert som kulturaktiviteter for mennesker...

Sponsormidler (2024)

Ansök senast: 1. Mai

Fast utvalg for oppvekst og kultur (OK) fastslår tildelingen av sponsormidler etter innstilling fra Virksomhet familie. - Spo...

Generelle støtteordninger
Driftsstøtte (2024)

Ansök senast: 1. Mai

Driftstøtte kan tildeles alle tilskuddsberettigede lag og foreninger. - - Driftsstøtte tildeles en gang årlig, ut fra antal...

Prosjektmidler (2024)

Ansök senast: 1. Mai

Oppvekst og kulturutvalget (OK) fastslår hvilken aktivitet/lag/forening som skal motta prosjektmidler. - - Støtte tildeles ...

Tilskudd til kulturarrangement (2024)

Ansök senast: 2 uker før arrangementet

Retningslinjen gjelder for personer, lag og foreninger som ønsker å lage et kulturarrangement/tiltak hvor Råde kommunes befol...

Tilskukdd til kurs og lederutdanning (2024)

Ansök senast: 2 uker før kurs/utdanning starter

Søknaden må inneholde kurs/opplæringsbeskrivelse (kan være: invitasjon eller brosjyre som beskr...

Tilskudd til særskilt kulturelt voksenop (2024)

Ansök senast: 2 uker før tiltaket starter

Søknaden må inneholde kurs/opplæringsbeskrivelse (kan være: invitasjon eller brosjyre som beskr...

Etableringstilskudd (2024)

Ansök senast: Kan søkes hele året

Ved oppstart av nye lag/foreninger som vil være tilskuddsberettiget kan det tildeles etableringstilskudd. - - Det stilles k...