Skriv ut

Tilskudd til kulturarrangement (2024)

Generelle støtteordninger


Ansökan kräver följande dokument: Kostnadsoverslag, Vedlegg

Retningslinjen gjelder for personer, lag og foreninger som ønsker å lage et kulturarrangement/tiltak hvor Råde kommunes befolkning er definert som målgruppe.


Kulturarrangementer/tiltak defineres som organiserte og åpne arrangementer innen sang, musikk, idrett, teater, kulturvern, lokalhistorie, media, kunst og hobbyvirksomhet.
For å kunne søke om tilskudd gjelder følgende:
  • Arrangementet/tiltaket kan skje i eller utenfor kommunen, men må ha Rådes befolkning som defingert målgruppe.
  • Personen/laget/foreningen må ha opprettet bankkonto og e-postadresse
  • Det stilles krav om at arrangementet/tiltaket er åpent for alle innenfor sin målgruppe

    Ved søknad om arrangementstøtte kan man normalt få dekket opp til 25% av bruttoutgifter; men en minimumsgrense på kr 1000,- og en maksimumsgrense på kr 10.000,-

    Søknader ut over maksimumsgrensen blir behandlet og sendt Fast utvalg for oppvekst og kultur for vedtak og/eller orientering.

Det stilles følgende krav til søknaden:


  • Søknaden egenformuleres og sendes kultur@rade.kommune.no minst 2 uker før arrangementet avholdes
  • Søknaden må inneholde en beskrivelse av arrangementet/tiltaket

Ansökan


Ansökan kan ej göras på webben.