Skriv ut

Etableringstilskudd (2024)

Generelle støtteordninger


Ansökan kräver följande dokument: Budsjett, Vedtekter, Styresammensetning

Ved oppstart av nye lag/foreninger som vil være tilskuddsberettiget kan det tildeles etableringstilskudd.

Det stilles krav om at laget/foreningen har valgt styre, vedtatt retningslinjer, budsjett for drift og at det er opprettet bankkonto.

Etableringstilskuddet er på inntil kr. 5000,-

  • Virksomhet familie behandler søknaden og fatter vedtak i saken
  • Virksomhet familie iverksetter og formidler vedtak
  • Søknaden egenformuleres og sendes Kulturkontoret pr. mail; kultur@rade.kommune.no

Ansökan


Ansökan kan ej göras på webben.