Skriv ut

Tilskukdd til kurs og lederutdanning (2024)

Generelle støtteordninger


Ansökan kräver följande dokument: Årsrapport, Resultatregnskap, Balanseregnskap, Revisjonsrapport, Budsjett, Kostnadsoverslag, Medlemsliste, Vedlegg

Søknaden må inneholde kurs/opplæringsbeskrivelse (kan være: invitasjon eller brosjyre som beskriver kursets innhold).

Det stilles krav om at søkeren er tilknyttet tilskuddsberettiget lag/forening og at søknaden har påskrift av lagets/foreningens leder.

Tilsvarende dokumenteres søknader om tilskudd til særskilte kulturrelaterte voksenopplæringstiltak og særskilte humantære tiltak jf. kulepunkt under kap. 2.0.

Kostnadene i forbindelse med kurs/lederutdanning og særskilte humanitøre tiltak dekkes med inntil 50% av utgiftene; maksimalt kr. 3000,- pr. deltaker.


  • Virksomhet familie behandler søknaden og fatter vedtak i saken
  • Virksomhet familie iverksetter og formidler vedtak
  • Søknaden egenformuleres og sendes Kulturkontoret pr. mail; kultur@rade.kommune.no

Ansökan


Ansökan kan ej göras på webben.