Skriv ut

Driftsstøtte (2024)

Generelle støtteordninger


Ansökan kräver följande dokument: Årsrapport, Resultatregnskap, Balanseregnskap, Revisjonsrapport, Budsjett, Medlemsliste

Driftstøtte kan tildeles alle tilskuddsberettigede lag og foreninger.

Driftsstøtte tildeles en gang årlig, ut fra antall medlemmer i laget/foreningen pr. 31.12. året før, med kr.20.- pr medlem; totalt for den enkelte forening minimum kr.2000.- og maksimum kr.10.000.-.

  • Virksomhet familie legger fram søknader og innstiller for Fast utvalg for oppvekst og kultur (OK)
  • OK gjør vedtak i saken
  • Virksomhet familie iverksetter og formidler utbetaling

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 1. Mai).