Skriv ut

Driftsstøtte (2023)

Generelle støtteordninger


Ansökan kräver följande dokument: Årsrapport, Resultatregnskap, Balanseregnskap, Revisjonsrapport, Budsjett, Medlemsliste

Driftstøtte kan tildeles alle tilskuddsberettigede lag og foreninger.

Driftsstøtte tildeles en gang årlig, ut fra antall medlemmer i laget/foreningen pr. 31.12. året før, med kr.10.- pr medlem; totalt for den enkelte forening minimum kr.1000.- og maksimum kr.5000.-.

  • Virksomhet familie legger fram søknader og innstiller for Helse- oppvekst og velferdsutvalget (HOV)
  • HOV gjør vedtak i saken
  • Virksomhet familie iverksetter og formidler utbetaling

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 1. Mai).