Skriv ut

Medlemsstøtte (2024)

Støtte til barn og unge


Ansökan kräver följande dokument: Årsrapport, Resultatregnskap, Balanseregnskap, Medlemsliste

Medlemsstøtte tildeles lag og foreninger som driver med barne- og ungdomsarbeid; definert som kulturaktiviteter for mennesker under 20 år.

Medlemsstøtten tildeles en gang årlig.

Størrelsen på tilskuddet regnes ut fra antall betalende medlemmer, bosatt i Råde, under 20 år pr. 31.12 året før.

Satsen pr. medlem fastsettes ut fra tildelt budsjettramme.


  • Virksomhet familie legger fram søknader og innstiller for Oppvekst og kulturutvalget (OK)
  • OK gjør vedtak i saken
  • Virksomhet familie iverksetter og formidler utbetaling.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 1. Mai).