Skriv ut

Sponsormidler (2024)

Støtte til barn og unge


Ansökan kräver följande dokument: Vedlegg

Fast utvalg for oppvekst og kultur (OK) fastslår tildelingen av sponsormidler etter innstilling fra Virksomhet familie.

Sponsormidlene gis som ettårig sponsorat til én topputøver innenfor kultur- eller idrettsfeltet.

Topputøveren må være mellom 16 og 30 år.

Det er mulig å søke om sponsormidler for nasjonal, nordisk eller internasjonal satsning. Satsningsområde bes beskrives i søknaden.

  • Virksomhet familie legger fram søknader og innstiller for OK
  • HOV gjør vedtak i saken
  • Virksomhet familie iverksetter og formidler vedtak
  • Søknaden egenformuleres og sendes Kulturkontoret pr. mail; kultur@rade.kommune.no

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 1. Mai).