Skriv ut

Prosjektmidler (2024)

Generelle støtteordninger


Ansökan kräver följande dokument: Årsrapport, Resultatregnskap, Balanseregnskap, Revisjonsrapport, Budsjett, Kostnadsoverslag, Medlemsliste, Vedlegg

Oppvekst og kulturutvalget (OK) fastslår hvilken aktivitet/lag/forening som skal motta prosjektmidler.

Støtte tildeles etter innstilling fra Virksomhet familie.

Det er mulig å søke prosjektmidler etter følgende fordelingsprinsipp:Ny aktivitet for barn/unge: kr. 25.000Ny aktivitet for barn/unge: kr. 25.000Ny aktivitet for voksne: kr. 25.000
  • Virksomhet familie legger fram søknader og innstiller for OK
  • OK gjør vedtak i saken
  • Virksomhet familie iverksetter og formidler vedtak
  • Det må klart framgå av prosjektbeskrivelsen hva som er nytt med aktiviteten og hvordan den utstår fra den aktivitet laget/foreningen normalt bedriver
  • Søknaden egenformuleres og sendes Kulturkontoret pr. mail; kultur@rade.kommune.no

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 1. Mai).