Råde Menighetspleie

Latest update: 5/7/2018
General
Råde Menighetspleie Create contactcard (vcf-file) for Råde Menighetspleie
Kolbjørn Moskvil
Address Skogveien 37, 1640, Råde
Home
Work
Mobile 95733274
Email moskvil@outlook.com
Homepage
Other information
Founded 1945
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Humanitær virksomhet, Interesseforening
Summary Råde Menighetspleie har ca 20 medl som representerer alle kretser av bygda. Formålet er på kristen grunn å hjelpe eldre og syke. I dag arbeider vi på følgende måte:
*Annenhver tirs; bistand ved andakt Råde Sykehjem
*I juni avholdes åpen fest for pensjonister
*årsmøte avholdes annenhvert år - også i form av årsfest
*utdeling av blomst til bl.a eldre første søndag i advent
*tildeler bok/besøk til personer i sorg
*arrangerer julekonsert i Råde kirke
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du spørsmål eller trenger annen informasjon, f.eks passord, kontakt kulturkontoret på tlf 99 59 89 86

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.26