Råde Forsvarsforening

Latest update: 5/1/2020
General
Råde Forsvarsforening Create contactcard (vcf-file) for Råde Forsvarsforening
Address Stensrødveien 5, 1640, Råde
Home
Work
Mobile 95124298
Email johansentrondvegard69@gmail.com
Homepage
Other information
Founded 1980
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Norges Forsvarsforening
Activity Historievirksomhet, Interesseforening, Kulturarrangement, Museumsvirksomhet
Summary Arbeider generelt for å fremme interessen for Forsvaret og samfunnssikkerhet. Ivaretar driften av museet i "Teltebua" (Bygdetunet) og vedlikehold av Milorgs "våpenhule" i Taskenskogen
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du spørsmål eller trenger annen informasjon, f.eks passord, kontakt kulturkontoret på tlf 99 59 89 86

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.26