MissMini - Østre Råde Normisjon

Latest update: 4/30/2023
General
MissMini - Østre Råde Normisjon Create contactcard (vcf-file) for MissMini - Østre Råde Normisjon
Address Missingmyrveien 6, 1640, Råde
Home
Work
Mobile
Email
Homepage
Other information
Founded
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Normisjon
Activity Misjonsforening, Sang, Søndagsskole
Summary Vi har samlingsstund med bibelfortelling og opplegg fra Barnas (søndagsskolebladet). Hobbyaktiviteter, baking, matlaging, spill og lek. Dessuten er faste programposter noe å spise og utlodning.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du spørsmål eller trenger annen informasjon, f.eks passord, kontakt kulturkontoret på tlf 99 59 89 86

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28